Voor het eerst naar school

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kun u natuurlijk op onze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek (wanneer er een oudere broer of zus op school zit, vervalt het kennismakingsbezoek). U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Jo Selhorst en Ina de Groot (directie) of Lisette Snel (locatiecoördinator). U kunt ook een mail sturen: directie@dezwarm.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden en inschrijven

Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding.
Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouder(s)/verzorger(s) ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders (indien noodzakelijk) uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling wordt de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen.

 

Een aanmeldformulier is bij één van de leerkrachten of de schoolleiding op school af te halen.
Indien wenselijk sturen wij het graag naar u op.