Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021

 
Herfstvakantie                                                 12 oktober t/m 16 oktober 2020                                             
Kerstvakantie                                                   21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie                                           22 februari t/m 26 februari 2021                                            
Goede Vrijdag en Pasen                                2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag                                                       27 april 2021                      
Meivakantie                                                      3 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren                                                         24 mei 2021                                                                                     
Zomervakantie                                                 12 juli t/m 20 augustus 2021
 
Studiedagen zie kalender in de schoolAPP en op de website.