Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling-populatie van onze school goed in beeld en nemen op basis van gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, zoals de midden- en eindopbrengsten, beslissingen ter verbetering.                    Deze resultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 
 
Wij maken gebruik van de ROUTE 8 als eindtoets. De eindopbrengsten van de school worden op deze wijze naar de inspectie verantwoord. De gemiddelde scores op deze toets de afgelopen jaren waren:
 
2017-2018
204.8
Inspectienorm 190.7

2018-2019
198.6
Inspectienorm 194

2019-2020
Geen eindtoets i.v.m. Coronacrisis
n.v.t.

Aan de scores is te zien dat we steeds boven de voor onze school bepaalde inspectienorm scoren. In het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen wegen de Coronacrisis.
 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 1 1  
HAVO/VWO 1    
HAVO 3 2  
VMBO TL/HAVO   1 1
VMBO TL      
VMBO Kader/TL     2
VMBO Kader   1  
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 3   1
VMBO Basis 1 1  
VMBO Basis met LWOO     1
Parktijkonderwijs 1    
       
Totaal aantal leerlingen 12 6 5

De adviezen worden gegeven op basis van de resultaten die de leerling gedurende de gehele schooltijd laat zien in ons leerlingvolgsysteem in combinatie met de behaalde scores
op de Route 8 toets.