Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


De school wordt bezocht door ongeveer 60 leerlingen. De gewichtenregeling van de overheid, waarin gesteld wordt dat een school met meer dan 15% gewichtenkinderen het onderwijsaanbod daarop moet afstemmen, is op OBS De Zwarm van toepassing. De doelstelling van het gewichtenbeleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat de kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Onze school heeft op dit moment 25% gewichtenleerlingen. De groepen 1 en 2 maken gebruik van de leerlijnen in ParnasSys. Daarnaast zijn de VVE- kinderen in beeld en krijgen alle leerlingen Met Sprongen Vooruit en LOGO 3000. Voor groep 3 tot en met 8 geldt dat de basisvaardigheden een centrale plek krijgen in het onderwijs, met extra aanbod op het gebied van taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling.