OBS De Zwarm

De openbare basisschool De Zwarm staat midden in het dorp. Een echte dorpsschool met een lange geschiedenis. De school is gesticht in 1895 en is dus al meer dan een eeuw oud. De omgeving zag er toen heel anders uit dan nu. Er was nog veel onontgonnen gebied. De bewoners van deze streek vonden het belangrijk dat er een school kwam, omdat hun kinderen anders verstoken bleven van onderwijs. Na lang overleg met de Staten van Drenthe werd in 1895 de school O.L.S. ‘Het Zwinderscheveld’ gebouwd. Het huidige gebouw werd in 1953 in gebruik genomen en kreeg de weinig poëtische naam O.L.S. 1953. Sinds 1979 heet de school OBS De Zwarm. In het schooljaar 2007-2008 is er ingrijpend gerenoveerd. Er zijn op dit moment vier leslokalen. Daarnaast is er een speellokaal voor de kleuters, een ruimte voor RT en een brede gang met groepswerkplekken. Ook is het schoolplein geheel vernieuwd en voorzien van klim- en klautermaterialen. Naast de school ligt nog een groot voetbalveld.
In het schooljaar 2017-2018 is aan de binnenzijde van de school alles geverfd en is de hele school voorzien van nieuw meubilair.