Kunstmenu

Met het Kunstmenu maken onze leerlingen kennis met alle kunstdisciplines: audiovisuele en beeldende vorming, dans, theater, literatuur en muziek. Hierdoor leren zij verschillende kunstuitingen waarderen. Ze ontwikkelen een open en nieuwsgierige houding naar de kunsten en naar de wereld. Aan het eind van hun basisschoolperiode zijn kinderen vertrouwd geraakt met kunst en kunstzinnige vorming.