Dans & Drama

We zijn er trots op de we kunnen melden dat we elke week alle groepen dans- en dramalessen kunnen aanbieden. Dankzij een subsidie kunnen we dit realiseren. De lessen worden verzorgd door Ursula Veenstra. Elke groep krijgt wekelijks op maandag 45 minuten les in het speellokaal. Met het aanbieden van dans- en dramalessen onderscheiden we ons van andere scholen in de regio.

De lessen een grote waarde hebben voor de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen. Dit schooljaar maakt - het leren presenteren en een leuke voorstelling geven - onderdeel uit van ons schooljaarplan. Voor de herfstvakantie en voor de voorjaarvakantie organiseren we een periodesluiting in het speellokaal. Optreden, voor de groep staan, een presentatie houden, het is en blijft altijd spannend.  Gebleken is dat kinderen die dans- en dramalessen vervolgens beter met deze situaties kunnen omgaan. Zo zorgen de lessen ervoor dat kinderen zichzelf durven te uiten in het bijzijn van anderen. Daarnaast krijgen de kinderen door de oefeningen vaak meer zelfvertrouwen en leren ze samen te werken met anderen. En dans en drama is natuurlijk leuk om te doen!