Een school is meer dan alleen leren lezen en rekenen...

OBS De Zwarm is een school waarin de basisvaardigheden (rekenen, taal en spelling) een centrale plaats innemen. Uitgangspunt is dat school de leerlingen extra kansen en stimulans moet bieden, met name op het gebied van de taalvaardigheid. In de lesroosters wordt hiermee rekening gehouden.
Bovendien streven we ernaar dat elk kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Niet alleen goed leren rekenen en lezen is belangrijk. Ook is er ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en creatieve ontwikkeling.
Onder het kopje Zie*Zo?Zwarm! staan activiteiten beschreven die een invulling geven aan de veelzijdige ontwikkeling van onze leerlingen.