GVO / HVO 

De Zwarm is een openbare basisschool. Er is echter ook gelegenheid tot het volgen van GVO of HVO vanaf groep 3. Deelname is vrijwillig. Leerlingen die niet deelnemen, gaan met de leerkracht aan het werk. In de eerste les hebben de leerlingen allemaal een map gekregen om het gemaakte werk in te kunnen bewaren.