GVO

De Zwarm is een openbare basisschool. Er is echter ook gelegenheid tot het volgen van godsdienstonderwijs vanaf groep 3. Op vrijdagochtend geeft Juf Anne Boot in alle groepen GVO, godsdienstig vormingsonderwijs. Deelname is vrijwillig. Leerlingen die niet deelnemen, gaan met de leerkracht aan het werk. In de eerste les hebben de leerlingen allemaal een map gekregen om het gemaakte werk in te kunnen bewaren.

 

De mappen van groep 7 en 8  (links) en Juf Anne vertelt in groep 5 en 6 (rechts)