Gymrooster

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in het dorpshuis De Tiphof. Bij mooi weer wordt er gegymd op het veld naast de school. Gymschoenen en sportkleding is verplicht. 
Er wordt op dinsdag en donderdag gegymd. 
Er wordt één keer in de week les gegeven door een vakleerkracht gymnastiek, de andere les wordt door de leerkracht gegeven.