Onze school is een vreedzame school! Onze school werkt aan een cultuur waarin kinderen taken en verantwoordelijkheden krijgen in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school.  We leiden aparte leerlingmediatoren op, die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren we de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. Het doel is dat onze de leerlingen op onze school  zich rustiger en verantwoordelijker gedragen, we gaan respectvoller met elkaar om, houden ons beter aan afspraken, we hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter. Met als resultaat voor allen die op onze school actief zijn, dat er een beter klimaat is om te leven en te werken.
Doelen van De Vreedzame School op een rij: De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Klik hier om ons beleidsplan m.b.t, de Vreedzame School te lezen >>