Oud papier

Het ophalen van het oud papier is een taak van de ouderwerkgroep.
Elke derde zaterdag van de maand wordt er oud papier gehaald. Het papier wordt met twee kraakwagens, in samenwerking met CBS ‘De Wegwijzer’, opgehaald.
Alle ouders worden geacht een keer mee te helpen met het ophalen van het oud papier.
De school verdient hierdoor een aardig bedrag wat weer ten goede komt aan de kinderen. Klim- en klautertoestellen, excursies, bijzondere activiteiten, kunnen hierdoor worden bekostigd.
Coördinator van het oud papier voor onze school is: Jannie Jansen. 
Alle ouders hebben bij de start van het schooljaar het rooster ontvangen.