Oud papier

De eerste maandag van de maand wordt er een container bij CBS De Wegwijzer en OBS De Zwarm geplaatst. Hier kunt u zelf op maandag, dinsdag en woensdag uw oud papier in stoppen. De opbrengst van het oud papier wordt over beide scholen verdeeld. Met de opbrengst kunnen we leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.