Inschrijfformulier


Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:
  • het aanmeldingsformulier en
  • het inschrijfformulier.
De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling kan het inschrijfformulier voor de definitieve inschrijving van uw kind worden ingevuld. 
 

Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Indien afkomstig van andere school
Gezin
Gegevens verzorger 1
Ja Nee
Ja Nee
Gegevens verzorger 2
Ja Nee
Ja Nee
Overig

(*) Deze velden zijn verplicht!