Voor het eerst naar school

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kun u natuurlijk op onze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Jo Selhorst en Ina de Groot (directie) of Corine Kuper (locatiecoördinator). U kunt ook een mail sturen: directie@dezwarm.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden en inschrijven

Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding.
Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouder(s)/verzorger(s) ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders (indien noodzakelijk) uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling wordt de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen.

Tevens moet akkoord gaan met de afspraken zoals die vermeld staan in ons protocol betreffende de Vreedzame School. 

Klik hier voor het protocol 'Vreedzame School'
Klik hier voor het Aanmeldformulier
Klik hier voor het Inschrijfformulier