Aanmeldformulier


Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:
  • het aanmeldingsformulier en
  • het inschrijfformulier.
De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeelt of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling kan het inschrijfformulier voor de definitieve inschrijving van uw kind worden ingevuld. 
 

Aanmeldingsformulier
Schoolloopbaan (invullen wat van toepassing is)
Voorschoolsevoorziening (bijv. dagopvang / peuterspeelzaal)
Huidige basisschool
Medische gegevens
Ja Nee
Ja Nee
Denkontwikkeling (alleen voor groep 1 & 2)
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Redzaamheid
Wat kan uw kind zelf al:
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Taalontwikkeling
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Speelwerkgedrag
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Sociaal emotionele ontwikkeling
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee

(*) Deze velden zijn verplicht!