Inschrijfformulier

Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling kan het inschrijfformulier voor de definitieve inschrijving van uw kind worden ingevuld. 


Indien afkomstig van andere school
Gezin
Gegevens verzorger 1
Gegevens verzorger 2
Overig

(*) Deze velden zijn verplicht!