Het bestuur van de onderwijsstichting ‘Arcade’ vormt het bestuur van onze school

Het bezoekadres van de stichting is: 
Vechtstraat 5b
7772 AX Hardenberg
 
Postadres: Postbus 277
7770 AG Hardenberg
 
Algemeen telefoonnummer: 0523-624330.

 

De organisatie van het openbaar onderwijs

Onder de onderwijsstichting Arcade vallen 29 openbare basisscholen van de gemeente Coevorden en Hardenberg. De scholen worden aangestuurd door het College van Bestuur. De voorzitter van het College is mevrouw A. van Heyningen.  Zij houdt zich bezig met management met betrekking tot het organiseren van middelen en voorwaarden; materieel, financieel en juridisch. Het bovenschools strategisch beleidsplan is hierin leidend. Ook overlegt ze maandelijks met de directeuren van de basisscholen. Tot slot is zij aanwezig bij de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Klik hier om naar de website te gaan.